Sistem kvaliteta ISO

Privredno društvo „PRIM“ d.o.o. Kostolac može da garantuje visok kvalitet svojih usluga, procesa i prozvoda zahvaljujuci sistemu menadžmenta kvalitetom koji je od početka do kraja primenjen prema zahtevima standarda ISO 9001 i sertifikovan međunarodno priznatim sertifikatom.

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja deo ukupnog sistema upravljanja organizacije koji se koristi da razvije i primeni politiku zdravlja i bezbednosti na radu i upravlja svojim opasnostima po zdravlje i bezbednost na radu i kao takav sertifikovan je međunarodnim standardom ISO 45001 – Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Sertifikat kontrole standarda ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

EN ISO 9001

EN ISO 14001

ISO 45001

Preduzeće poseduje sertifikat kontrole standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.