Dualno obrazovanje – saradnja sa TŠ „Nikola Tesla“ iz Kostolca

PD „PRIM“ je sa Koncernom „Bambi“ i Elektroprivreda Srbije ogranak „TEKO Kostolac“ iskazao potrebu za prijem određenih profila učenika Tehničke škole „Nikola Tesla“ iz Kostolca, na proizvodnu praksu. Tehnička škola „Nikola Tesla“ je jedna od 49 škola koje su ušle u program dualnog obrazovanja. Učenici će u PD „PRIM“ kroz rad, biti obučavani, pod nadzorom instruktora, za smer električara.