OHSAS 18001 – Sistem menadžmenta

PD „PRIM“ doo sertifikovan je 12.03.2015. godine međunarodnim standardom OHSAS 18001 –sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.