Menadžment

Direktor

Aleksandar Jovanović

Diplomirani mašinski inženjer

aleksandar.jovanovic@prim-kostolac.rs

012/44 02 11

Tehnički direktor

Predrag Stanković

Diplomirani mašinski inženjer

predrag@prim-kostolac.rs

012/44 02 14

Komercijalni direktor

Gordana Kovačić

Diplomirani ekonomista

gordana.kovacic@prim-kostolac.rs

012/44 02 05

Finansijski direktor

Goran Trubarac

Diplomirani ekonomista

goran.trubarac@prim-kostolac.rs

012/44 02 40

Direktor opštih, pravnih i kadrovskih poslova

Marija Miletić

Licencirani medijator, Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Diplomirani pravnik

marija.miletic@prim-kostolac.rs

012/44 02 35