Proizvodi od gume

Izrađujemo sledeće proizvode od gume:

  • prstenove
  • uljno otporne gumice
  • gume za vulkaniziranje
  • vulkanizacija na toplo
  • vulkanizacija na hladno
  • izrada proizvoda od gume po zahtevu naručioca.