• sr
 • en
 • ru

Politika kvaliteta

PRIM nastoji da bude pouzdani partner svim poslovnim subjektima u zemlji i inostranstvu i priznata organizacija u osnovnim delatnostima koje obavlja:

 • proizvodnja i radovi (demontaža, montaža, remont i održavanje mašinske i elektro opreme) za elektroprivredu i ostale grane industrije.

PRIM će ovo ostvariti:

 • razvojem novih i stalnim poboljšavanjima postojećih usluga i proizvoda u cilju potpunog zadovoljavanja zahteva i potreba svojih kupaca i poslovnih partnera
 • uspostavljanjem sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih
 • doslednom primenom motivacionog sistema PRIM-a
 • negovanjem timskog rada i otvorene kulture
 • stalnim povećanjem efikasnosti i efektivnosti svih ključnih procesa u svom poslovnom sistemu, poštujući životnu i radnu sredinu
 • stalnim unapređenjem postupaka, metoda i tehnika kao i modernizacijom sredstava rada u svim segmentima poslovanja PRIM-a
 • stalnim i planiranim usavršavanjem svih zaposlenih kroz razvoj sistema stalnog obrazovanja/obučavanja
 • praćenjem funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom i preduzimanjem preventivnih i korektivnih mera radi unapređenja efikasnosti i efektivnosti poslovnog sistema i povećanja kvaliteta usluga i proizvoda
 • razvojem savremenog informacionog sistema koji omogućava donošenje odluka, na svim nivoima, na osnovu proverenih i ažurnih podataka