Politika kvaliteta

PRIM nastoji da bude pouzdani partner svim poslovnim subjektima u zemlji i inostranstvu i priznata organizacija u osnovnim delatnostima koje obavlja:

  • proizvodnja i radovi (demontaža, montaža, remont i održavanje mašinske i elektro opreme) za elektroprivredu i ostale grane industrije.

PRIM će ovo ostvariti:

  • razvojem novih i stalnim poboljšavanjima postojećih usluga i proizvoda u cilju potpunog zadovoljavanja zahteva i potreba svojih kupaca i poslovnih partnera
  • uspostavljanjem sistema vrednosti koji zadovoljava potrebe i očekivanja zaposlenih
  • doslednom primenom motivacionog sistema PRIM-a
  • negovanjem timskog rada i otvorene kulture
  • stalnim povećanjem efikasnosti i efektivnosti svih ključnih procesa u svom poslovnom sistemu, poštujući životnu i radnu sredinu
  • stalnim unapređenjem postupaka, metoda i tehnika kao i modernizacijom sredstava rada u svim segmentima poslovanja PRIM-a
  • stalnim i planiranim usavršavanjem svih zaposlenih kroz razvoj sistema stalnog obrazovanja/obučavanja
  • praćenjem funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom i preduzimanjem preventivnih i korektivnih mera radi unapređenja efikasnosti i efektivnosti poslovnog sistema i povećanja kvaliteta usluga i proizvoda
  • razvojem savremenog informacionog sistema koji omogućava donošenje odluka, na svim nivoima, na osnovu proverenih i ažurnih podataka