Čelične konstrukcije

Izrađujemo čelične konstrukcije za:

  • dizalice
  • rudarsku opremu za površinsku i podzemnu eksploataciju i rudarsku mehanizaciju
  • čelične konstrukcije različitih namena.