Održavanje termoenergetske opreme

Održavamo termoenergetsku opremu:

  • za dopremu uglja
  • mlinova
  • dozatora i dodavača
  • elektrofiltera
  • bager stanica
  • sistema odsumporavanja
  • pumpa
  • armatura
  • rashladnih sistema