Uslovi prodaje valjaka

Opšti uslovi prodaje:

Vaša narudžbina bi trebalo da sadrži sledeće:

  • naziv valjka
  • oznaku
  • mere kraja osovine za koje je predviđeno da ih definiše naručilac
  • količinu
  • druge posebne zahteve: površinska zaštita, način pakovanja itd.

Pakovanje:

  • Valjci se isporučuju na drvenim EURO paletama.
  • Druga vrsta pakovanja se isporučuje u dogovoru sa proizvođačem I to se posebno navodi u porudžbini.
  • Svaka paleta je obeležena deklaracijom u kojoj se nalaze podaci: vrsta valjka, oznaka, količina, broj porudžbine.

Garancija:
Garancija na naše valjke iznosi 24 meseca od datuma instalacije, ali ne duže od 30 meseci nakon isporuke.

Kodovi za naručivanje

Z-111x2222/BBBB/X/YY.3333/444x55
Z Tip valjka (Tabela1)
111 Prečnik omotača valjka [mm]
2222 Dužina omotača valjka [mm]
BBBB Tip ležaja po ISO
X Tip kraja osovine (Tabela 2)
YY.3333 Šifra površinske zaštite u skladu sa RAL sistemom označavanja boja
444 Prečnik gumene obloge/prstena [mm] (opcija samo za G, A i P valjke)
55 Broj gumenih prstenova
(opcija samo za A i P valjke)

Primer:
Noseći metalni valjak, prečnika omotača valjka 89 mm, dužine omotača valjka 600 mm, tip ležaja 6206, sa duplim ravnim krajem osovine i žutom poliesterskom zaštitom RAL 1003 imao bi sledeći kod za naručivanje:

N-089x600/6206/A/PP.1003