Valjci

Tabela 1 – Tipovi valjka

Tip Naziv Izgled Dimenzije
N NOSEĆI METALNI VALJAK
Može raditi kao noseći ili povratni valjak, preporučuje se za trake širine do 2000 mm
 • Ø88,9 N-089xL/6306
 • Ø108/N-108xL/6306
 • Ø108 N-108xL/6308
 • Ø133 N-133xL/6306
 • Ø133 N-133xL/6308
 • Ø159 N-159xL/6308
 • Ø159 N-159xL/22308
 • Ø159N-159xL/6310
 • Ø159 N-159xL/6312
 • Ø194 N-194xL/6312
G GUMOM OBLOŽENI VALJAK
Koristi se za smanjenje uticaja dinamičkih efekata prilikom punjenja trake
 • Ø133 G-133xL/6308/163
A AMORTIZUJUĆI VALJAK
Koristi se za smanjenje uticaja dinamičkih efekata prilikom punjenja trake
 • Ø60 A-060xL/6205/133
 • Ø108 A-108xL/6308/160
 • Ø108 A-108xL/6308/190
 • Ø133 A-108xL/6310/215
B BOČNI VALJAK
Koristi se za poravnanje transportne trake
 • Ø108 B-108xL/6306
P POVRATNI VALJAK
Koristi se i kao čistač trake
 • Ø108 P-089xL/6306/160
 • Ø108 P-108xL/6308/190
SG SPIRALNI POVRATNI VALJAK
SA GUMENOM SPIRALOM

Koristi se za čišćenje izuzetno
prljave trake
 • Ø108/ SG-108xL/6308/190/SG-133xL6308/219
SM SPIRALNI POVRATNI VALJAK
SA METALNOM SPIRALOM

Koristi se za čišćenje izuzetno
prljave trake
 • Ø89 SM-089xL/6306/160

Tabela 2 – Tipovi krajeva osovina

TIP OPIS IZGLED TIP OPIS IZGLED
A Spoljašnji dvostruki ravni B Unutrašnji dvostruki ravni
C Spoljašnji dvostruki ravni + navoj D Okrugli sa otvorom za vezu u gerlandi
E Spoljašnji dvostruki ravni sa otvorom F Sa navojem
G Spoljašnji dvostruki ravni + unutrašnji jenostruki ravni H Spoljašnji jednostruki ravni
I Unutrašnji jednostruki ravni J Okrugli sa rupom
K Spoljašnji dvostruki ravni + unutrašnji dvostruki ravni L* Unutrašnji okrugli redukovan
M Spoljnji navoj + spoljašnji dvostruki ravan N Spoljašnji dvostruki ravan sa žljebom za uskočnik
O Okrugli sa šlicovanim otvorom P Okrugli sa unutrašnjim jednostrukim zarezom
R* Spoljšnji okrugli proširen navojem sa žljebom