Usluge

  • Remont rudarske opreme
  • Reparacija rudarske opreme
  • Remont elektro mašina i opreme
  • Bravarsko – zavarivački radovi
  • Montaža
  • Remont termoenergetske opreme